• Rijschema

    • Het vervoerschema is opgesteld met het minimaal benodigde aantal auto's om spelers naar uitwedstrijden te vervoeren (gelijk aan de afgelopen jaren).
    • Hierbij is uitgegaan van de RIVM richtlijn, dat mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar in de auto mogen zitten. Het advies is daarbij (voor mensen vanaf 13 jaar) een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen zonder mondkapje bij elkaar in de auto zitten.
    • Als ouders geen andere kinderen in hun auto willen vervoeren, bespreken zij dit met de andere ouders binnen het team. Op deze manier kan een team-afspraak worden gemaakt over het vervoer van de spelers.
    • Ouders die zelf geen andere spelers willen vervoeren en die niet willen dat hun kind bij anderen in de auto zit, zorgen zelf voor vervoer van hun kind naar de wedstrijd.
    • Er worden geen mondkapjes verstrekt door de vereniging. Als binnen het team de afspraak wordt gemaakt dat spelers met mondkapjes vervoerd worden, zorgt iedere ouder voor een mondkapje voor hun kind(eren).